ติดต่อสอบถาม เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

0

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

     – มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 <Download>
   – มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 <Download>
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2563 < Download >

แชร์ :

Comments are closed.