ติดต่อสอบถาม เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

รายงานการประชุม

0

รายงานการประชุม

ประจำปี  2564

 

ประจำปี  2563
–  บันทึกการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  วันที่  27  กุมภาพันธ์  2563  <Download>
–  บันทึกการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  วันที่  3  เมษายน  2563  <Download>
–  บันทึกการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  วันที่  14  พฤษภาคม  2563  <Download>
–  บันทึกการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  วันที่  13  สิงหาคม  2563  <Download>
–  บันทึกการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  วันที่  25  สิงหาคม  2563  <Download>
–  บันทึกการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1  วันที่  25  กันยายน  2563  <Download>
–  บันทึกการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  วันที่  17  พฤศจิกายน  2563  <Download>
–  บันทึกการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  วันที่  18  พฤศจิกายน  2563  <Download>
–  บันทึกการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  4   วันที่  24  ธันวาคม  2563  <Download>

แชร์ :

Comments are closed.