ติดต่อสอบถาม เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

คู่มือการปฏิบัติงาน

0

คู่มือการปฏิบัติงาน

-คู่มือการปฏิบัตงานธุรการเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ <Download>
-คู่มืองานธุรการ <Download>
– คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  <Download>
-คู่มือการปฏิบัตงานตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 <Download>
-คู่มือการปฏิบัตงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น <Download>
-คู่มือการปฏิบัตงานด้านวินัย <Download>
-คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม <Download>

 

 

แชร์ :

Comments are closed.