ติดต่อสอบถาม เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

0

บุคลากรกองสาธารณสุข

นางสาวอารียา มณีบู่ (เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน)

นางสาวพรรณนิภา ไชยตะมาตย์ (คนงานทั่วไป)

นายถนอม ปุริวงค์ (คนงานทั่วไป)

นายภุชงค์ ศักดาวงศ์ (พนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ)

นางสาวพรพรรณ แสนมะฮุง (คนงานทั่วไป)

นางสาวมาริสา แสนหูม (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

นางสาววรรณภา ทองมะโรง (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

นายเสวก โยตะสิงห์ (พนักงานกู้ชีพกู้ภัย)

นายไพจิตร วภักดิ์เพชร (พนักงานกู้ชีพกู้ภัย)

นายไกรศักดิ์ ไชยตะมาตย์ (พนักงานกู้ชีพกู้ภัย)

นายพีระ ทองธิราช (พนักงานกู้ชีพกู้ภัย)

 

 

แชร์ :

Comments are closed.