เรียกดูข้อมูล: ข่าวทั่วไป

ข่าวทั่วไป
0

รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้

รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

ข่าวทั่วไป
0

ประชาสัมพันธ์จากโครงการ PHUPHEK RUN ละเบ๋อ 2020

เมื่อวันที่  ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายเจริญ  แก้วโงน นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ได้นำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายกิจกรรม PHUPHER RUN ละเบ๋อ๒๐๒๐ ซึ่งได้ปร…

ข่าวทั่วไป
0

ประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์”จังหวัดสกลนคร”

ประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์”จังหวัดสกลนคร” สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหสัดสกลนคร http://www.sakon-pao.go.th/home/Ebook หรือสแกนทาง QR Code

กิจกรรมประจำวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์คำ
0

ประชุมเปิดภาคเรียนและเตรียมสถานที่เปิดภาคเรียน

วันที่10 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 กองการศึกษาและกองสาธารณสุขพร้อมกับคณะผู้นำได้ทำการประชุมเพื่อเตรียมเปิดภาคเรียนและเจ้าหน้าที่กองสาธารสุขได้เข้าพื้นที่ทุกศูนย์พัฒนาเด็กเพื่อเตรียมสถานที่ให้พร้อมสำหรับการเป…