เรียกดูข้อมูล: ข่าวทั่วไป

ข่าวทั่วไป
0

รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้

รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

ข่าวทั่วไป
0

ประชาสัมพันธ์จากโครงการ PHUPHEK RUN ละเบ๋อ 2020

เมื่อวันที่  ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายเจริญ  แก้วโงน นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ได้นำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายกิจกรรม PHUPHER RUN ละเบ๋อ๒๐๒๐ ซึ่งได้ปร…

ข่าวทั่วไป
0

ประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์”จังหวัดสกลนคร”

ประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์”จังหวัดสกลนคร” สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหสัดสกลนคร http://www.sakon-pao.go.th/home/Ebook หรือสแกนทาง QR Code

กิจกรรมประจำวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์คำ
0

ประชุมเปิดภาคเรียนและเตรียมสถานที่เปิดภาคเรียน

วันที่10 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 กองการศึกษาและกองสาธารณสุขพร้อมกับคณะผู้นำได้ทำการประชุมเพื่อเตรียมเปิดภาคเรียนและเจ้าหน้าที่กองสาธารสุขได้เข้าพื้นที่ทุกศูนย์พัฒนาเด็กเพื่อเตรียมสถานที่ให้พร้อมสำหรับการเป…

ข่าวกิจกรรม
0

ลงพื้นที่มอบกล่องช่วยเหลือ

วันที่10เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมได้ลงพื้นที่มอบกล่องช่วยเหลือให้แก่ผู้พิการทางสายตา และได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพให้แก่ผุู้กักตัวที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง

ข่าวกิจกรรม
0

ป้องกันปราบปรามยาเสพติด

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ทางเทศบาลตำบลนาหัวบ่อได้ดำเนินการตรวจปัสสาวะในพนักงานชายทุกคนที่ทำงานในเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ เพื่อเป็นการป้องกันปราบปรามการแพร่ระบาดยาเสพติดในสถานที่ราชการและเป็นการปรับปรุง พัฒนาบุ…

ข่าวกิจกรรม
0

ตักบาตรเทโวโลหณะ

วันที่ 22 ต.ค แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ชาวตำบลนาหัวบ่อ ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ซึ่งได้ถือเป็นประเพณีปฏิบัติที่ชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนต่างๆ ได้ร่วมกันจัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยการปฏิบัติดังกล่าวก็เพื่อเป็นการรั…

ข่าวกิจกรรม
0

พิธีกวนข้าวทิพย์ปี2564

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อร่วมกับชาวภูเพ็กได้จัดทำพิธีกวนข้าวทิพย์ที่วัดพระธาตุภูเพ็กประจำปี2564 ซึ่งเป็นงานประเพณีที่จัดทำขึ้นทุกๆปีในช่วงออกพรรษาและปีนี้ยังอยู่ในช่วงของการระบาดของโรงโควิด-19 ทางเทศบาลจึงได…

ข่าวกิจกรรม
0

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนฉีดวัคซีน

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนเรือ ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ทั้ง13หมู่บ้านเพื่อเชิญชวน รับวัคซีนป้องกันโควิด วันที่14 ตุลาคม 2564