เรียกดูข้อมูล: ข่าวทั่วไป

กิจกรรมประจำวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์คำ
0

ประชุมเปิดภาคเรียนและเตรียมสถานที่เปิดภาคเรียน

วันที่10 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 กองการศึกษาและกองสาธารณสุขพร้อมกับคณะผู้นำได้ทำการประชุมเพื่อเตรียมเปิดภาคเรียนและเจ้าหน้าที่กองสาธารสุขได้เข้าพื้นที่ทุกศูนย์พัฒนาเด็กเพื่อเตรียมสถานที่ให้พร้อมสำหรับการเป…

ข่าวกิจกรรม
0

ลงพื้นที่มอบกล่องช่วยเหลือ

วันที่10เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมได้ลงพื้นที่มอบกล่องช่วยเหลือให้แก่ผู้พิการทางสายตา และได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพให้แก่ผุู้กักตัวที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง

ข่าวกิจกรรม
0

ป้องกันปราบปรามยาเสพติด

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ทางเทศบาลตำบลนาหัวบ่อได้ดำเนินการตรวจปัสสาวะในพนักงานชายทุกคนที่ทำงานในเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ เพื่อเป็นการป้องกันปราบปรามการแพร่ระบาดยาเสพติดในสถานที่ราชการและเป็นการปรับปรุง พัฒนาบุ…

ข่าวกิจกรรม
0

ตักบาตรเทโวโลหณะ

วันที่ 22 ต.ค แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ชาวตำบลนาหัวบ่อ ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ซึ่งได้ถือเป็นประเพณีปฏิบัติที่ชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนต่างๆ ได้ร่วมกันจัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยการปฏิบัติดังกล่าวก็เพื่อเป็นการรั…

ข่าวกิจกรรม
0

พิธีกวนข้าวทิพย์ปี2564

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อร่วมกับชาวภูเพ็กได้จัดทำพิธีกวนข้าวทิพย์ที่วัดพระธาตุภูเพ็กประจำปี2564 ซึ่งเป็นงานประเพณีที่จัดทำขึ้นทุกๆปีในช่วงออกพรรษาและปีนี้ยังอยู่ในช่วงของการระบาดของโรงโควิด-19 ทางเทศบาลจึงได…

ข่าวกิจกรรม
0

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนฉีดวัคซีน

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนเรือ ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ทั้ง13หมู่บ้านเพื่อเชิญชวน รับวัคซีนป้องกันโควิด วันที่14 ตุลาคม 2564 

ข่าวกิจกรรม
0

เยี่ยมผู้กักตัวพร้อมมอบถุงยังชีพ

วันที่ 29 ก.ย. 64 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนาหัวบ่อและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้กักตัวพร้อมกับมอบถุงยังชีพเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่แพร่ระบาดในขณะนี้

ข่าวทั่วไป
0

ประกาศชะลอการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศชะลอการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ข่าวทั่วไป
0

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี 2564