ที่อยู่/ติดต่อประสานงาน


เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
เลขที่ 8 หมู่ที่ 15 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม
จังหวัดสกลนคร 47220
โทรศัพท์ : 0 4275 9055
E-mail : nahuabo-@hotmail.com
Facebook :  เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร