ที่อยู่/ติดต่อประสานงาน


เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
เลขที่ 8 หมู่ที่ 15 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม
จังหวัดสกลนคร 47220
โทรศัพท์ : 0 4275 9055
อีเมล : nahuabo.15@gmail.com
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง(อีเมลกลาง) : saraban@nahuabo.go.th
Facebook :  เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร