ติดต่อสอบถาม เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

การขับเคลื่อนจริยธรรม

0

                                                  การขับเคลื่อนจริยธรรม
ประจำปี พ.ศ.2566
      – คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรม <Download>
     – แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา <Download>
    – การประชุมหรือการฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ <Download>

แชร์ :

Comments are closed.