ผู้เขียน ผู้ดูแลระบบ เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

ข่าวกิจกรรม
0

โครงการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลนาหัวบ่อได้จัดโครงการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องใน…

ข่าวทั่วไป
0

รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้

รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

ข่าวทั่วไป
0

ประชาสัมพันธ์จากโครงการ PHUPHEK RUN ละเบ๋อ 2020

เมื่อวันที่  ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายเจริญ  แก้วโงน นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ได้นำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายกิจกรรม PHUPHER RUN ละเบ๋อ๒๐๒๐ ซึ่งได้ปร…

กิจกรรมประจำวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์คำ
0

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (กิจการประปา)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565    – รายงานแสดงรายรับ – รายจ่าย และงบทดลองของกิจการประปา ประจำเดือน ก.ค. 2565 << คลิก >>     – รายงานแสดงรายรับ – รายจ่าย และงบทดลองของกิจการประปา ประจำเดือน ส.ค. …