เรียกดูข้อมูล: ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
0

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด to be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)(ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด to be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)(ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)ประจำปีงบประมาณ 2565 วัตถุประสงค์ ​1. เพื่อสร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้า…

ข่าวกิจกรรม
0

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อเข้าร่วมงานพระราชทานเพลิงศพท่านพระครูอัครธรรมโสภิต

วันที่ 19 มิถุนายน 2565 นายเจริญ แก้วโงน นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และข้าราชการ พนักงานลูกจ้างได้เข้าร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ ท่านพระครูอัครธรรมโสภิต(สมา…

ข่าวกิจกรรม
0

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมพระครูอัครธรรมโสภิต

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ณ วัดโนนสวรรค์ บ้านหนองไผ่ เทศบาลตำบลนาหัวบ่อเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพท่าพระครูอัครธรรมโสภิต(สมาน จกฺกวโร) อดีตเจ้าคณะอำเภอพรรณานิคม อดีตเจ้าอาวาสวัดโนนสวรรค์

ข่าวกิจกรรม
0

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนืองในวันสำคัญของไทยประจำปี พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายวิชาญ อิทธิฤกษ์มงคล นายอำเภอพรรณานาคม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและนายเจริญแก้วโงน นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลเทศบาลตำบ…

ข่าวกิจกรรม
0

อบรมโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ และจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายเจริญ แก้วโงน นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และข้าราชการพนักงานลูกจ้างได้จัดอบรมโครการรณรงค์การคัดแยกขยะและจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน เพื…

ข่าวกิจกรรม
0

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อมอบเงินช่วยเหลือกณีบ้านเรือนของราษฎรได้รับความเสียหายจากวาตภัย

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อมอบเงินช่วยเหลือกรณีบ้านเรือนของราษฎรได้รับความเสียหาย เนื่องจากเกิดพายุฝนตกหนักลมแรงในเขตพื้นที่ตำบลนาหัวบ่อ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ทำให้บ้านเรือน (ที่อยู…

ข่าวกิจกรรม
0

งานบุญประเพณีขอน้ำฟ้าน้ำฝนและสักการะบูชาพระธาตุภูเพ็ก

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมบุญประเพณีขอน้ำฟ้าน้ำฝนและสักการะบูชาพระธาตุภูเพ็กเพื่อความเป็นสิริมงคลสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรและประชา…

ข่าวกิจกรรม
0

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อมอบกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิลและกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 นายเจริญ แก้วโงน นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ ในนามเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ได้มอบกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อณาปนกิจสงเคราะห์ศพ และกองทุนสวัสดิการชุมชนผู้สูงอายุแก่ครอบครัว นายวัง คำ…