เรียกดูข้อมูล: ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
0

โครงการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลนาหัวบ่อได้จัดโครงการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องใน…

ข่าวกิจกรรม
0

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด to be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)(ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด to be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)(ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)ประจำปีงบประมาณ 2565 วัตถุประสงค์ ​1. เพื่อสร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้า…

ข่าวกิจกรรม
0

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อเข้าร่วมงานพระราชทานเพลิงศพท่านพระครูอัครธรรมโสภิต

วันที่ 19 มิถุนายน 2565 นายเจริญ แก้วโงน นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และข้าราชการ พนักงานลูกจ้างได้เข้าร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ ท่านพระครูอัครธรรมโสภิต(สมา…

ข่าวกิจกรรม
0

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมพระครูอัครธรรมโสภิต

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ณ วัดโนนสวรรค์ บ้านหนองไผ่ เทศบาลตำบลนาหัวบ่อเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพท่าพระครูอัครธรรมโสภิต(สมาน จกฺกวโร) อดีตเจ้าคณะอำเภอพรรณานิคม อดีตเจ้าอาวาสวัดโนนสวรรค์

ข่าวกิจกรรม
0

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนืองในวันสำคัญของไทยประจำปี พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายวิชาญ อิทธิฤกษ์มงคล นายอำเภอพรรณานาคม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและนายเจริญแก้วโงน นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลเทศบาลตำบ…