เรียกดูข้อมูล: ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
0

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อเข้าร่วมงานพระราชทานเพลิงศพท่านพระครูอัครธรรมโสภิต

วันที่ 19 มิถุนายน 2565 นายเจริญ แก้วโงน นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และข้าราชการ พนักงานลูกจ้างได้เข้าร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ ท่านพระครูอัครธรรมโสภิต(สมา…

ข่าวกิจกรรม
0

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมพระครูอัครธรรมโสภิต

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ณ วัดโนนสวรรค์ บ้านหนองไผ่ เทศบาลตำบลนาหัวบ่อเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพท่าพระครูอัครธรรมโสภิต(สมาน จกฺกวโร) อดีตเจ้าคณะอำเภอพรรณานิคม อดีตเจ้าอาวาสวัดโนนสวรรค์

ข่าวกิจกรรม
0

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนืองในวันสำคัญของไทยประจำปี พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายวิชาญ อิทธิฤกษ์มงคล นายอำเภอพรรณานาคม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและนายเจริญแก้วโงน นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลเทศบาลตำบ…

ข่าวกิจกรรม
0

อบรมโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ และจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายเจริญ แก้วโงน นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และข้าราชการพนักงานลูกจ้างได้จัดอบรมโครการรณรงค์การคัดแยกขยะและจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน เพื…

ข่าวกิจกรรม
0

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อมอบเงินช่วยเหลือกณีบ้านเรือนของราษฎรได้รับความเสียหายจากวาตภัย

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อมอบเงินช่วยเหลือกรณีบ้านเรือนของราษฎรได้รับความเสียหาย เนื่องจากเกิดพายุฝนตกหนักลมแรงในเขตพื้นที่ตำบลนาหัวบ่อ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ทำให้บ้านเรือน (ที่อยู…

ข่าวกิจกรรม
0

งานบุญประเพณีขอน้ำฟ้าน้ำฝนและสักการะบูชาพระธาตุภูเพ็ก

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมบุญประเพณีขอน้ำฟ้าน้ำฝนและสักการะบูชาพระธาตุภูเพ็กเพื่อความเป็นสิริมงคลสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรและประชา…

ข่าวกิจกรรม
0

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อมอบกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิลและกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 นายเจริญ แก้วโงน นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ ในนามเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ได้มอบกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อณาปนกิจสงเคราะห์ศพ และกองทุนสวัสดิการชุมชนผู้สูงอายุแก่ครอบครัว นายวัง คำ…

ข่าวกิจกรรม
0

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อร่วมมอบถุงยังชีพ

วันที่ 26 เมษายน 2565 คุณนายนายอำเภอ และจิตอาสาอำเภอพรรณานิคม พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ ได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงราย นายพิพัฒน์ เหลาแตว บ้านนาดี หมู่ 16 และมอบของยังชีพ เพื่อช่วยเ…

ข่าวกิจกรรม
0

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเส้นทางรับเสด็จฯ

วันที่ 25 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อร่วมกับ รพ.สต. ทั้ง2แห่ง กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านและจิตอาสา ร่วมกันพัฒนาเส้นทางเพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สย…

ข่าวกิจกรรม
0

โครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 25 เมษายน 2565 นายเจริญ แก้วโงน นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง ได้จัดโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นขึ้นเพื่อขับเคลื่อนองค์…