ติดต่อสอบถาม เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

กองสวัสดิการสังคม

0

“กองสวัสดิการสังคม”

บุคลากรกองสวัสดิการ

นางสาวพนารัตน์ นาโควงค์ (หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม)

นางกฤษณา จุลนีย์ (นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ)

นายร่มชาติ นาคบุตร (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน)

นางสาวดวงกมล ทองไชย (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

 

 

แชร์ :

Comments are closed.