ติดต่อสอบถาม เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

กองช่าง

0

บุคลากร”กองช่าง”

สมาชิกกองช่าง

นายมานพ คำทะเนตร์ (นายช่างโยธาชำนาญงาน)

นางสาวทัศนีย์ ประภาโส
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)

นางสาวมัจฉาสิริ เชื้ออภัย (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)

นายเอกพจน์ การุญ (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

นายหนูพร คำทะเนตร (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

นายปรีชา ไชยกว้าง (พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา)

นายคมสันติ คำทะเนตร (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

นายพรวิชัย นันทะวงค์ (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

นางสาวนภาภรณ์ แก้วปัดชา (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

นายธิติ ทองธิราช (พนักงานจ้างทั่วไป)

นายประวิทย์ พิศสุวรรณ (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

นายวัฒนา จันนามวงค์ (พนักงานจ้างทั่วไป)

นายไกรสร แสนปัดสี (ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า)

นายศราวุธ อุปครราช (พนักงานขับรถยนต์)

นายชาฏิกร ภูรัพพา (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

นายจักรมงคล พิทักษ์กุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

นายจุติธรณ์ การุญ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

นายปรัชญา แก้วโงน (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

นายอรรถพล ไชยกว้าง (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

นายธีรวุธ การุญ (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แชร์ :

Comments are closed.