ติดต่อสอบถาม เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

0

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)

 

แชร์ :

Comments are closed.