ติดต่อสอบถาม เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

0

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  (รอบเดือนตุลาคม  ๒๕๖๔ – มีนาคม  ๒๕๖๕)
-ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  (รอบเดือนเมษายน  ๒๕๖๔ – กันยายน  ๒๕๖๔)
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)

 

แชร์ :

Comments are closed.