เรียกดูข้อมูล: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั่วไป
0

รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้

รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

ข่าวทั่วไป
0

ประชาสัมพันธ์จากโครงการ PHUPHEK RUN ละเบ๋อ 2020

เมื่อวันที่  ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายเจริญ  แก้วโงน นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ได้นำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายกิจกรรม PHUPHER RUN ละเบ๋อ๒๐๒๐ ซึ่งได้ปร…

ข่าวกิจกรรม
0

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด to be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)(ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด to be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)(ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)ประจำปีงบประมาณ 2565 วัตถุประสงค์ ​1. เพื่อสร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้า…

ข่าวทั่วไป
0

ประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์”จังหวัดสกลนคร”

ประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์”จังหวัดสกลนคร” สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหสัดสกลนคร http://www.sakon-pao.go.th/home/Ebook หรือสแกนทาง QR Code

ข่าวกิจกรรม
0

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อเข้าร่วมงานพระราชทานเพลิงศพท่านพระครูอัครธรรมโสภิต

วันที่ 19 มิถุนายน 2565 นายเจริญ แก้วโงน นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และข้าราชการ พนักงานลูกจ้างได้เข้าร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ ท่านพระครูอัครธรรมโสภิต(สมา…

ข่าวกิจกรรม
0

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมพระครูอัครธรรมโสภิต

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ณ วัดโนนสวรรค์ บ้านหนองไผ่ เทศบาลตำบลนาหัวบ่อเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพท่าพระครูอัครธรรมโสภิต(สมาน จกฺกวโร) อดีตเจ้าคณะอำเภอพรรณานิคม อดีตเจ้าอาวาสวัดโนนสวรรค์