เรียกดูข้อมูล: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม
0

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อมอบกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิลและกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 นายเจริญ แก้วโงน นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ ในนามเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ได้มอบกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อณาปนกิจสงเคราะห์ศพ และกองทุนสวัสดิการชุมชนผู้สูงอายุแก่ครอบครัว นายวัง คำ…

ข่าวกิจกรรม
0

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อร่วมมอบถุงยังชีพ

วันที่ 26 เมษายน 2565 คุณนายนายอำเภอ และจิตอาสาอำเภอพรรณานิคม พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ ได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงราย นายพิพัฒน์ เหลาแตว บ้านนาดี หมู่ 16 และมอบของยังชีพ เพื่อช่วยเ…

ข่าวกิจกรรม
0

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเส้นทางรับเสด็จฯ

วันที่ 25 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อร่วมกับ รพ.สต. ทั้ง2แห่ง กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านและจิตอาสา ร่วมกันพัฒนาเส้นทางเพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สย…

ข่าวกิจกรรม
0

โครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 25 เมษายน 2565 นายเจริญ แก้วโงน นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง ได้จัดโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นขึ้นเพื่อขับเคลื่อนองค์…

ข่าวกิจกรรม
0

นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ ประกาศนโยบาย No gift policy

วันที่ 25 เมษายน 2565 นายเจริญ แก้วโงน นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ ได้ประกาศนโยบาย No gift policy ไม่รับของขวัญและของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่ทุกช่วงเทศการ แก่คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และข้าราชการ พนักงา…

ข่าวกิจกรรม
0

โครงการมอบบ้าน

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 นายเจริญ แก้วโงน นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และกองสวัสดิการสังคม ได้ส่งมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการ คือ นางสาวภ…

ข่าวกิจกรรม
0

นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ ตรวจจุดบริการประชาชนเทศกาลสงกรานต์

       วันที่ 12 เมษายน 2565 ท่านนายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ออกตรวจเยี่ยมพร้อมพร้อมของสนับสนุนเป็นกำลังใจ ให้จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ของเทศบาลทั้ง 2 จุด และจุด…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง วัน เวลา สถานที่เลือกสรร และระเบียบการในการเลือกสรรบุคคล…