ติดต่อสอบถาม เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

0

                                หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
– การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร   <Download>
–  บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร <Download>
–  การพัฒนาบุคลากร <Download>
–  การประเมินผลการปฏิบัติงานบุุคลากร < Download >
–  การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ < Download >

แชร์ :

Comments are closed.