ติดต่อสอบถาม เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

ประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นรับรองแล้ว

0

ประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นรับรองแล้ว

ประจำปี  2564
–  แจ้งมติที่ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  <Download>
–  แจ้งมติที่ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  <Download>
–  แจ้งมติที่ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  <Download>
–  แจ้งมติที่ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  <Download>

ประจำปี  2563
–  แจ้งมติที่ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  <Download>
–  แจ้งมติที่ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  <Download>
–  แจ้งมติที่ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  <Download>
–  แจ้งมติที่ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  <Download>

แชร์ :

Comments are closed.