ติดต่อสอบถาม เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

0

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

   – แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566 – 2570) <Download>
   – แผนปฏิบัติงานป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 <Download>  
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) < Download >

แชร์ :

Comments are closed.