ติดต่อสอบถาม เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (รอบ 6 เดือน)

0

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (รอบ 6 เดือน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
            – รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.64) < Download >
          – รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.63) < Download >

แชร์ :

Comments are closed.