ติดต่อสอบถาม เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (กิจการประปา)

0

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
   – รายงานแสดงรายรับ – รายจ่าย และงบทดลองของกิจการประปา ประจำเดือน ก.ค. 2565 << คลิก >> 

   – รายงานแสดงรายรับ – รายจ่าย และงบทดลองของกิจการประปา ประจำเดือน ส.ค. 2565 << คลิก >>

 รายงานแสดงรายรับ – รายจ่าย และงบทดลองของกิจการประปา ประจำเดือน ก.ย. 2565 << คลิก >>

  รายงานแสดงรายรับ – รายจ่าย และงบทดลองของกิจการประปา ประจำเดือน ต.ค. 2565 << คลิก >>

  – รายงานแสดงรายรับ – รายจ่าย และงบทดลองของกิจการประปา ประจำเดือน พ.ย. 2565 << คลิก >>

  –  รายงานแสดงรายรับ – รายจ่าย และงบทดลองของกิจการประปา ประจำเดือน ธ.ค. 2565 << คลิก >>

  – รายงานแสดงรายรับ – รายจ่าย และงบทดลองของกิจการประปา ประจำเดือน ม.ค. 2566 << คลิก >>

  – รายงานแสดงรายรับ – รายจ่าย และงบทดลองของกิจการประปา ประจำเดือน ก.พ. 2566 << คลิก >>

   – รายงานแสดงรายรับ – รายจ่าย และงบทดลองของกิจการประปา ประจำเดือน มี.ค. 2566 << คลิก >>

  – รายงานแสดงรายรับ – รายจ่าย และงบทดลองของกิจการประปา ประจำเดือน เม.ย. 2566 << คลิก >>

  – รายงานแสดงรายรับ – รายจ่าย และงบทดลองของกิจการประปา ประจำเดือน พ.ค. 2566 << คลิก >>

  – รายงานแสดงรายรับ – รายจ่าย และงบทดลองของกิจการประปา ประจำเดือน มิ.ย. 2566 << คลิก >>

– รายงานแสดงรายรับ – รายจ่าย และงบทดลองของกิจการประปา ประจำเดือน ก.ค. 2566 << คลิก >>

– รายงานแสดงรายรับ – รายจ่าย และงบทดลองของกิจการประปา ประจำเดือน ส.ค. 2566 << คลิก >>

แชร์ :

Comments are closed.