ติดต่อสอบถาม เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

อบรมโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ และจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน

0

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายเจริญ แก้วโงน นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และข้าราชการพนักงานลูกจ้างได้จัดอบรมโครการรณรงค์การคัดแยกขยะและจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และความสามารถกำจัดขยะก่อนนำไปทิ้งเพื่อช่วยลดปริมาณขยะในครัวเรือนและลดปัญหาขยะที่ตกค้างตามครัวเรือน/ชุมชน ซึ่งจะทำให้สิ่งแวดล้อมสะอาด อีกทั้งยังเป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการใช้พลังงานและมลพิษที่จะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

แชร์ :

Comments are closed.