ติดต่อสอบถาม เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อมอบเงินช่วยเหลือกณีบ้านเรือนของราษฎรได้รับความเสียหายจากวาตภัย

0

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อมอบเงินช่วยเหลือกรณีบ้านเรือนของราษฎรได้รับความเสียหาย เนื่องจากเกิดพายุฝนตกหนักลมแรงในเขตพื้นที่ตำบลนาหัวบ่อ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ทำให้บ้านเรือน (ที่อยู่อาศัยประจำ)จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางอักษร โถชาลี บ้านโนนเรือหมู่ 3 และที่เก็บพืชผลทางการเกษตรราษฎรเสียหาย จำนวน 3 ราย ได้แก่  นางดวงจันทร์ พิศสุวรรณ บ้านโนนเรือ หมู่ 3
นางปลัดดา  ชาติผา บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ 11
นายชะเกต  การุญ บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ 11

แชร์ :

Comments are closed.