ติดต่อสอบถาม เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

งานบุญประเพณีขอน้ำฟ้าน้ำฝนและสักการะบูชาพระธาตุภูเพ็ก

0

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมบุญประเพณีขอน้ำฟ้าน้ำฝนและสักการะบูชาพระธาตุภูเพ็กเพื่อความเป็นสิริมงคลสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรและประชาชนตำบลนาหัวบ่อและร่วมสืบสานอนุรักษ์จารีตประเพณีอันดีงานของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

แชร์ :

Comments are closed.