ติดต่อสอบถาม เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเส้นทางรับเสด็จฯ

0

วันที่ 25 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อร่วมกับ รพ.สต. ทั้ง2แห่ง กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านและจิตอาสา ร่วมกันพัฒนาเส้นทางเพื่อเตรียมการรับเสด็จ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 

แชร์ :

Comments are closed.