ติดต่อสอบถาม เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

โครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2565

0

วันที่ 25 เมษายน 2565 นายเจริญ แก้วโงน นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง ได้จัดโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นขึ้นเพื่อขับเคลื่อนองค์กรด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงเสริมสร้างการทัศนคติ ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต การมีคุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน

แชร์ :

Comments are closed.