ผู้เขียน ผู้ดูแลระบบ เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

ข่าวกิจกรรม
0

โครงการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลนาหัวบ่อได้จัดโครงการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องใน…