ติดต่อสอบถาม เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

กิจกรรมเดิน – วิ่ง PHUPHEK RUN ละเบ๋อ 2020

0

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ได้กำหนดจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง PHUPHEK RUN ละเบ๋อ 2020 ในวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 จากเดิมวันที่ 8 มีนาคม 2563 ซึ่งเลื่อนเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) U สำหรับคนที่สมัครไว้แล้วทำ BIB หาย ทางเทศบาลจะมี BIB สำรองให้ ท่านสามารถติดต่อรับได้ที่กองอำนวยการ  ëแล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 ที่โรงเรียนราชประชานเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร ตามกำหนดการด้านล่าง

กำหนดการ
กิจกรรมวิ่ง PHUPHEK RUN ละเบ๋อ 2020

วันอาทิตย์ที่  10 มกราคม  2564

ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร

 

วันอาทิตย์ที่  10  มกราคม 2564

เวลา 04.00 -04.30      ลงทะเบียนรับ BIB และเสื้อวิ่ง (สำหรับผู้สมัครที่ยังไม่มารับ BIB และเสื้อวิ่ง)

เวลา  04.30 น.          พิธีกรกล่าวต้อนรับนักวิ่ง

เวลา  04.30 น.          กิจกรรม Warm up ณ บริเวณโดมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร

เวลา  05.30 น.          พิธีเปิดกิจกรรมวิ่ง PHUPHEK RUN ละเบ๋อ 2020
(กล่าวเปิดโดย นายสุวิชาญ ไชยโกมล นายอำเภอพรรณานิคม)

เวลา  05.45 น.           ปล่อยตัวนักวิ่ง  Mini Marathon 10.5 Km.

เวลา  06.00 น.          ปล่อยตัวนักวิ่ง  Fun Run 5.5 Km.

เวลา  06.10 น.          ปล่อยตัว VIP Walk  2.5 Km.

เวลา  07.00 น.          กิจกรรมแสดงบนเวที

เวลา  08.00 น.          พิธีมอบรางวัลและปิดกิจกรรม

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

แชร์ :

ข้อมูลผู้เขียน

Comments are closed.