ติดต่อสอบถาม เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ
ข่าวทั่วไป
0

ร่วมทำบุญประทายข้าวเปลือก รพ.สต.บ้านโนนเรือ

           นายณรงค์  ภูน้ำไสย ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี พร้อมพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง มอบเงินทำบุญประทายน้ำเปลือกแก่ รพ.สต.บ้านโนนเรือ เพื่อสมทบทุนสร้างห้องทันตกรรมของ รพ.สต.บ้านโนนเรือ 

ข่าวทั่วไป
0

ปลัดเทศบาลรดน้ำขอพรนายอำเภอพรรณานิคม

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ร่วมรดน้ำดำหัว ขอพรจากนายอำเภอพรรรณานิคม

ข่าวทั่วไป
0

มอบเงินช่วยเหลือกองทุนฌาปนกิจ

วันที่  22  เมษายน  2564  นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อมอบหมายให้นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ มอบเงินฌาปนกิจศพครอบครับ  อปพร.ที่เสียชีวิต ณ บ้านหนองเม็ก  ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร

จัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ


ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ -> คลิกอ่าน..


โครงการพัฒนาท่องเที่ยวจำหน่ายสินค้า OTOP โดยการก่อสร้างอาคารสินค้า OTOP -> คลิกอ่าน..


ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองไผ่-บดมาด -> คลิกอ่าน..


ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 11-นาสาวนาน หมู่ที่ 17 -> คลิกอ่าน..


ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสูง-ตอเรือ -> คลิกอ่าน..ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 11-นาสาวนาน หมู่ที่ 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> คลิกอ่าน..


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองไผ่-บดมาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> คลิกอ่าน..


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสูง-ตอเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> คลิกอ่าน..ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในงานราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อน้ำยากำจัดแมลงไซเพอร์การ์ด 250 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อทรายอะเบท ๑% เอสจี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันทร์ ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณีเหตุพิเศษในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์คำ ช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณีเหตุพิเศษในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ ช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณีเหตุพิเศษในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสาวนาน ช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณีเหตุพิเศษในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..<<อ่านต่อทั้งหมด>>

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

รายการหนังสือ
ขอความร่วมมือกำกับติดตามกิจการผลิต สะสม แบ่งบรรจุและค้าส่งน้ำแข็ง

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว1306 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

โครงการ (108 ปัญหา รังสรรค์ปัญญา ศรัทธาคุณธรรม)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1323 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ขอให้จังหวัดดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทาง Google Sheet

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว1317 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1318 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564

ซักซ้อมความเข้าใจการแต่งกายเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1307 , หนังสือลงวันที่ : 22/06/2564
เผยแพร่เมื่อ : 22/06/2564


<<อ่านต่อทั้งหมด>>